1. aanandamaya manavE - jyOtiswaroopini
 2. aparaadhiyagu naadu - bilahari
 3. baala gOpaalakrishNa - dhanyaasi
 4. bhajarE maanasa - gowLa
 5. bhajarE shree raamacandram - maaLavi
 6. caphalamu maani - madyamaavati
 7. ceDipoke O - lalitaa
 8. daari teliyaka - shree
 9. dasharatha nandana - naadanaamakriyaa
 10. digulu maanparaa - husEni
 11. Emani palukuduraa - aThaaNaa
 12. evaraadarinturayyaa - punnaagavaraaLi
 13. gandhavahaatmaja - tODi
 14. gurucaraNam bhajarE - shankaraabharaNam
 15. guruvara mahimala - aananda bhairavi
 16. hari hari hariyani - saraswati
 17. hari hari shree - punnaagavaraaLi
 18. idiga dayaanandamu - sowraashTram
 19. intamarmi vanucu - varaaLi
 20. jnaana swaroopamu - shuruTTi
 21. kannulaara kaNTinipuDu - dhanyaasi
 22. karuNaanidhivani - kEdaara gowLa
 23. karuNinca raadaa - dhanyaasi
 24. kOdaNDa deekshaa - kalyaaNi
 25. krishNaa yanucu - shuruTTi
 26. kucEla paripaala - shankaraabharaNam
 27. manasaa raamuni - kamaas
 28. naa tappulanu - kaambhOji
 29. naamamulanu sEyare - bhairavi
 30. naaraayaNamuraa naraka - dhanyaasi
 31. naarada gaana - kalyaaNi
 32. neekE daya raavaleraa - aananda bhairavi
 33. neevE nannu - darbaar
 34. nenarunci brOva (varNam) - cakravaakam
 35. nEramu lennaka - cakravaakam
 36. ninnentO (padavarNam) - dEva manOhari
 37. ninnuvinaagadevvarO - kEdaara gowLa
 38. paalayamaan shree gOpaala - shree ranjani
 39. paalayamaan shree paTTaabhiraama - suvarNaangi
 40. pagasEya tagunaa - naamanaaraayaNi
 41. parama purusha - kEdaaram
 42. paravasha maayanuraa - naadanaamakriyaa
 43. pratyakshamugaa raaraa - bhairavi
 44. raadhaa ramaNa - mOhanam
 45. raakshasa kula - shankaraabharaNam
 46. raama bhakti cEsina - bEgaDa
 47. raama naamoraalincaraa - harikaambhOji
 48. raamaa manavini (swarajati) - kaambhOji
 49. raamaa ravikula (swarajati) - kEdaara gowLa
 50. raamacandra nannu - aananda bhairavi
 51. raaraa dasharatha - bhairavi
 52. raaraa Sri raghuveeraa - bilahari
 53. raaraa vaasudEva - tODi
 54. saami nee paadamula (varNam) - kEdaaram
 55. saami nenaruna (swarajati) - bhairavi
 56. sarOjaaksha raama (varNam) - kalyaaNi
 57. sharaNanu koNTinayyaa - vijayanaagari
 58. shree raajagOpaala (padavarNam) - aabhOgi
 59. shree raamabrahmamu - bEgaDa
 60. shree raamacandra (varNam) - kamalaa manOhari
 61. shree raghuraamam - shree ranjani
 62. shreedhara vaikuNThaadhipa - bEgaDa
 63. tagaduraa raamacandraa - saavEri
 64. tatvamu teliyaka - kaambhOji
 65. tillaanaa (taam tanaa dhirana) - kEdaara gowLa
 66. tirupati vEnkaTaramaNa - mukhaari
 67. vadarasa nE - poorvi kalyaaNi
 68. viDavanuraa naavyatalu - kamalaa manOhari
 69. vinaraadu gadaraa - shenjuruTTi
 70. yamuni baadhalaku - tODi

 


DHTML Menu / JavaScript Menu - by OpenCube